wysyłać


wysyłać
Wysłać coś na czyjeś ręce zob. ręka 53.
Wysłać kogoś do diabła, w diabły, do wszystkich diabłów, do stu diabłów zob. diabeł 9.
Wysłać kogoś na tamten świat zob. świat 36.
Wysłać kogoś na zieloną trawkę, na grzybki zob. zielony 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wysyłać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wysyłaćam, wysyłaća, wysyłaćają, wysyłaćany {{/stl 8}}– wysłać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, wysyłaćślę, wysyłaćśle, wysyłaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydawać komuś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysyłać — → I wysłać …   Słownik języka polskiego

  • wysłać — I dk IX, wyślę, wyślesz, wyślij, wysłaćsłał, wysłaćsłany wysyłać ndk I, wysłaćam, wysłaćasz, wysłaćają, wysłaćaj, wysłaćał, wysłaćany 1. «polecić komuś, żeby się udał dokądś, do kogoś w jakimś celu, z jakimś poleceniem; wyprawić, posłać» Wysłać… …   Słownik języka polskiego

  • delegować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, delegowaćguję, delegowaćguje, delegowaćany {{/stl 8}}– wydelegować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wysyłać kogoś jako przedstawiciela upoważnionego do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczynek — Schwytać, złapać, przyłapać kogoś na gorącym uczynku «schwytać, zastać kogoś w chwili popełnienia czegoś złego»: (...) major Arnold S. nie chciał na razie wysyłać listu gończego. Obawiał się, że spłoszy to przestępcę, a on chciał schwytać go na… …   Słownik frazeologiczny

  • adresować — ndk IV, adresowaćsuję, adresowaćsujesz, adresowaćsuj, adresowaćował, adresowaćowany 1. «umieszczać adres na liście, przesyłce itp., wysyłać pod czyimś adresem» Adresować do kogoś list, paczkę. Depesza adresowana na czyjeś imię. 2. «kierować,… …   Słownik języka polskiego

  • awizować — ndk IV, awizowaćzuję, awizowaćzujesz, awizowaćzuj, awizowaćował, awizowaćowany 1. «wypisywać lub wysyłać awizo» Awizować komuś wysyłkę towaru. 2. «zapowiadać, powiadamiać, donosić, oznajmiać, uprzedzać, dawać znać, meldować, anonsować» Awizować… …   Słownik języka polskiego

  • delegować — ndk IV, delegowaćguję, delegowaćgujesz, delegowaćguj, delegowaćował, delegowaćowany «wysyłać kogo jako swego delegata, przedstawiciela upoważnionego do załatwiania powierzonej mu sprawy» Delegować kogo do podjęcia negocjacji, rokowań (handlowych …   Słownik języka polskiego

  • ekspediować — ndk IV, ekspediowaćdiuję, ekspediowaćdiujesz, ekspediowaćdiuj, ekspediowaćował, ekspediowaćowany 1. «wysyłać, wyprawiać kogoś lub coś» Ekspediować dzieci na kolonie. Ekspediować list, paczkę. 2. «obsługiwać klientów w sklepie» Ekspediować… …   Słownik języka polskiego

  • emitować — ndk a. dk IV, emitowaćtuję, emitowaćtujesz, emitowaćtuj, emitowaćował, emitowaćowany 1. «puszczać, puścić w obieg pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe» Bank emitował nowe banknoty. Poczta emitowała serię znaczków. 2. «nadawać, nadać… …   Słownik języka polskiego